Targi edukacyjne

Organizujemy udział Politechniki Warszawskiej  imprezach skierowanych do młodzieży szkolnej. We współpracy z Biurem ds. Przyjęć na Studia przygotowujemy materiały informacyjne i promocyjne dla kandydatów. 

Na stoiskach PW prezentujemy zasady rekrutacji, kierunki i specjalności studiów, progi punktowe z ubiegłych lat, informacje o akademikach, stypendiach, organizacjach studenckich, Kołach Naukowych, Biurze Karier i wiele innych.