Drzwi Otwarte PW

Kandydaci na studia to dla nas ważna grupa odbiorców. Dbamy o to, żeby jak najlepiej poznali Politechnikę i zdobyli potrzebne informacje. Dlatego we współpracy z Biurem ds. Przyjęć na Studia, Wydziałami i innymi jednostkami organizujemy Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej. Odpowiadamy za kwestie organizacyjne i promocyjne.