Dziewczyny na Politechniki

Akcja „Dziewczyny na Politechniki” jest wspólnym przedsięwzięciem polskich uczelni technicznych i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jej celem jest zachęcenie uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich. Pierwsza edycja Dnia Otwartego dla Dziewczyn przeprowadzona została w 2008 roku, od początku z udziałem Politechniki Warszawskiej.

Realizujemy zadania związane z organizacją, promocją i przeprowadzeniem tego wydarzenia na naszej Uczelni.