Projekty

W swoich działaniach marketingowych i informacyjnych wykorzystujemy szeroki wachlarz narzędzi i kanałów komunikacyjnych.

Mamy na koncie liczne projekty promocyjne Uczelni, skierowane do różnych grup odbiorców: pracowników, studentów, kandydatów, szkół, mediów, mieszkańców Warszawy, otoczenia naukowego i biznesowego PW. 

Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za realizację projektów, ale często są jesteśmy ich pomysłodawcami.

Liczne burze mózgów naszego zespołu przynoszą owocne rezultaty, czego dowodem są zaprezentowane w tym dziale wybrane realizacje.