Targi edukacyjne

fot. KFF FOCUS

Uczestnictwo w akcjach targowych skierowanych bezpośrednio do uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest jednym z głównych narzędzi komunikacyjnych, które ułatwia dotarcie do potencjalnych kandydatów na studia. Biuro ds. Promocji i Informacji, w imieniu Politechniki Warszawskiej, jest obecne na wszystkich najważniejszych imprezach skierowanych do młodzieży szkolnej. Biuro dysponuje wszelkiego rodzaju materiałami informacyjnymi, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do ułatwienia wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

Na stoiskach Politechniki Warszawskiej prezentowane są m.in. :

  • zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne,
  • kierunki i specjalności studiów,
  • zeszłoroczne progi punktowe,
  • informacje o akademikach, stypendiach, organizacjach studenckich, Kołach Naukowych, Biurze Karier i wiele innych.

Dodatkowo można uzyskać informacje:

  • jak wybrać odpowiedni kierunek kształcenia,
  • jakie są szanse na rynku pracy po skończonych studiach,
  • PW w rankingach.

Najbliższe targi edukacyjne, na których obecna będzie Politechnika Warszawska to:

  • XXV  Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2016 w Warszawie (26-27 luty 2016 r.)
  • XIX Łódzkie Targi Edukacyjne w Łodzi (17-18 marca 2016 r.)
  • Targi Edukacyjne w Lublinie (17-18 marca 2016 r.)