Dziewczyny na Politechniki

Akcja „Dziewczyny na Politechniki” jest wspólnym przedsięwzięciem polskich uczelni technicznych i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jej celem jest zachęcenie uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich. Pierwsza edycja Dnia Otwartego dla Dziewczyn przeprowadzona została w 2008 roku, od początku z czynnym udziałem Politechniki Warszawskiej.

Biuro ds. Promocji i Informacji realizuje zadania związane z organizacją, promocją i przeprowadzeniem tego wydarzenia. Każdego roku w Dniu Otwartym dla Dziewczyn uczestniczy ponad 300 kandydatek na studia. Skuteczność akcji odzwierciedla się w statystykach, gdzie widoczny jest procentowy wzrost liczby kobiet na uczelniach technicznych -  w 2007/2008 r. było ich zaledwie 30,7 %, w 2014/2015 r. jest ich już 36,9%.

www.dziewczynynapolitechniki.pl