Księga Znaku Politechniki Warszawskiej

Opisuje precyzyjnie nowy znak firmowy Politechniki Warszawskiej oraz zasady jego użycia.

Nowy znak firmowy Politechniki Warszawskiej składa się z:

  1. Znaku podstawowego – logotypu nazwy Uczelni, napisanego autorskim fontem Radikal WUT. Nie przewiduje się innego ustawienia wyrazów w logotypie niż w dwóch linijkach, wpisanych w prostokąt. Przeznaczony jest do stosowania na standardowych akcydensach biurowych i drukach firmowych codziennego użytku (z wyjątkiem akcydensów odświętnych i jubileuszowych), materiałach reklamowych, promocyjnych, etc. Litera "W" skonstruowana jest w taki sposób, by po obróceniu o 90° tworzyła znak "≥" - ten matematyczny znak koresponduje z hasłem przewodnim identyfikacji Politechniki Warszawskiej.
  2. Symbolu – litery "P" oraz "W" z podstawowego logotypu Politechniki Warszawskiej tworzą wersję skróconą znaku. Symbol PW stanowi dekoracyjny element identyfikacji Uczelni. Symbol PW powinien być stosowany jako wyrazisty element graficzny, np. w drukach firmowych, materiałach promocyjnych, etc. Symbol PW może być stosowany w poddruku oraz na fotografiach. Najlepiej prezentuje się w dużym rozmiarze, w wariancie obróconym o 90° - takie zastosowanie sprawia, że litera "W" staje się znakiem "≥" i koresponduje z hasłem przewodnim identyfikacji Politechniki Warszawskiej.
  3. Znaku uroczystego - nawiązującego do tradycyjnego godła Uczelni. Nie jest on podstawowym znakiem Politechniki Warszawskiej do stosowania na nośnikach codziennego użytku. Jest znakiem stosowanym w odświętnych i jubileuszowych okolicznościach – w pieczęci, tłoczeniach, poddrukach – tam, gdzie wskazane jest podkreślenie tradycji i rangi Uczelni. Znak uroczysty może być również stosowany w małym rozmiarze na 4. stronie okładki druków promocyjnych Politechniki Warszawskiej, jako element ciągłości identyfikacji Uczelni. Znak uroczysty składa się z elementu ilustracyjnego: postaci człowieka, trzymającego w dłoni młot i kaganek oraz orła w koronie i elementu typograficznego: polskiej i angielskiej nazwy Uczelni, wytyczonych po okręgu.

Księga Znaku Politechniki Warszawskiej wskazuje również na zasady stosowania:

  • typografii – font Radikal WUT (logotyp PW oraz logotypy jednostek PW) oraz font Adagio Slab (tworzenie treści, komunikatów, etc., dopuszcza się używanie wszystkich odmian z tej rodziny fontu),
  • barw – określono 8 jednoznacznych i równorzędnych kolorów do budowania graficznych komunikatów Politechniki Warszawskiej i jej jednostek.