Księga Marki Politechniki Warszawskiej

Jest to przewodnik, dotyczący komunikacji Marki Politechniki Warszawskiej. Dokument, który porządkuje elementy składające się na wizerunek naszej Uczelni i wskazuje sposób, w jaki należy go komunikować. Jest on częścią szerszego opracowania, opartego na Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do 2020 roku, które to zawierać będzie zarówno zespół polityk komunikacyjnych, dotyczących komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Księga Marki Politechniki Warszawskiej składa się z rozdziałów opisujących:

  1. Wizję Politechniki Warszawskiej.
  2. Wartości Politechniki Warszawskiej.
  3. Interesariuszy Politechniki Warszawskiej.
  4. Insight konsumencki.
  5. Wyróżnik (USP) Politechniki Warszawskiej.
  6. Kluczowe przesłania Politechniki Warszawskiej.
  7. Schemat komunikacyjny (Message House).
  8. Charakter i osobowość Politechniki Warszawskiej.
  9. Archetyp Marki Politechniki Warszawskiej.
  10. Markę Politechniki Warszawskiej w modelu Brand Key.

Dzięki wytycznym Księgi Marki Politechniki Warszawskiej unikniemy mówienia różnymi głosami i rozmywania wizerunku Uczelni. Księga ułatwia utrzymanie spójności komunikatów - wspólnego budowania obrazu Politechniki Warszawskiej.