Sekcja ds. Popularyzacji Nauki

Sekcja powstała w 2017 roku w związku z coraz szerszymi działaniami Biura na polu popularyzowania nauki. Do najważniejszych jej zadań należy budowanie wizerunku Uczelni jako czołowego ośrodka naukowo-badawczego w kraju i miejsca, gdzie powstają przełomowe odkrycia i wynalazki.

W ramach swoich obowiązków Sekcja przygotowuje artykuły z cyklu Badania – Innowacje – Technologie (BIT PW) o dokonaniach, wynalazkach i badaniach studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Warszawskiej. Następnie promuje te tematy w mediach, dba o dobre relacje z dziennikarzami, a naukowcom związanym z Politechniką Warszawską pomaga w promocji ich badań w Uczelni i poza nią. Sekcja współpracuje także z jednostkami PW, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w zakresie promocji badań naukowych osób związanych z PW oraz popularyzacji nauki.