Badania - Innowacje - Technologie BIT PW

W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej Uczelni, w dziale Badania i Nauka, pojawiła się nowa zakładka: Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW). Zawiera ona przegląd badań naukowych Politechniki Warszawskiej, które prezentują potencjał intelektualny pracowników i studentów naszej Uczelni.
 
Katalog online BIT PW dostępny jest w dwóch wersjach językowych pod adresami:

W r.a. 2014/2015 (semestrze letnim) ukazało się 21 BITów. Cieszyły się one zainteresowaniem mediów.

Biuro Promocji zachęca osoby prowadzące innowacyjne badania do kontaktu z Sekcją Promocji i Informacji w Internecie (w. 5111, redakcja@promocja.pw.edu.pl). Do opracowania BITów potrzebne są:

  • opis projektu: w języku polskim i angielskim* (*jeśli druga wersja językowa istnieje);
  • zdjęcia*: pracownika lub zespołu badawczego, opisywanego przedmiotu badania, (*jeśli Wydział nie posiada zdjęć, Sekcja może je wykonać);
  • dane do metryczki: 1) źródło finansowania prac badawczych, 2) jednostki uczestniczące w badaniach, 3) strona internetowa (jeśli istnieje).