Rozstrzygnięcie konkursu na rozbudowę Portalu Kandydata

Konkurs na opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji serwisu edukacyjnego dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej został rozstrzygnięty. Wyboru dokonała komisja konkursowa w składzie przedstawicieli Władz PW oraz Biura ds. Promocji i Informacji.

Do udziału przystąpiło 2 oferentów. Konkurs wygrała propozycja przedstawiona przez firmę Superskrypt.

Firma Superskrypt stworzy platformę internetową dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej, łączącą funkcje informacyjne, rekrutacyjne, promocyjne oraz wizerunkowe.