Rankingi

Politechnika Warszawska – najlepsza polska uczelnia techniczna jest pozycjonowana we wszystkich najważniejszych rankingach szkół wyższych. Z ramienia naszej uczelni rankingami zajmuje się Sekcja ds. Rankingów i Gromadzenia Danych, która jest integralną częścią Biura ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej. Sekcja powstała w 2013 roku w odpowiedzi na rosnącą rolę rankingów w życiu uczelni. Obecnie są niej zatrudnione dwie osoby, a do jej najważniejszych zadań należy reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w obszarze krajowych i międzynarodowych rankingów edukacyjnych.

W ramach naszych obowiązków zajmujemy się gromadzeniem, analizą oraz weryfikacją danych wychodzących z Politechniki Warszawskiej (dodatkowo często konieczne jest poszukiwanie nowych źródeł danych), wypełnianiem formularzy i portali rankingowych oraz przygotowywaniem zestawień, analiz oraz prezentacji dotyczących rankingów.

Politechnika Warszawska w najważniejszych rankingach w roku akademickim 2016/2017

Ranking Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Ranking Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" jest w chwili obecnej najbardziej rozpoznawalnym rankingiem w Polsce. Jest to ranking, który wskazuje maturzystom najlepsze uczelnie w Polsce (również dzieląc je ze względu na profil nauczania). Politechnika Warszawska od samego początku istnienia rankingu znajduje się w jego czołówce.

Ranking 2017 – uczelnie akademickie

Pozycja rankingowa Nazwa uczelni
1 Uniwersytet Warszawski
1 Uniwersytet Jagielloński
3 Politechnika Warszawska
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4 Politechnika Wrocławska

 

Ranking 2017 – uczelnie techniczne

Pozycja rankingowa Nazwa uczelni
1 Politechnika Warszawska
2 Politechnika Wrocławska
3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
4 Politechnika Gdańska
5 Politechnika Śląska

 

Ranking QS WUR

Ranking QS jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych (obok rankingu Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank). Bierze pod uwagę ponad ok. tysiąc uczelni z całego świata.

Politechnika Warszawska jest w nim trzecią uczelnią w Polsce (za Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Jagiellońskim). Została sklasyfikowana na miejscach 601-650 na świecie.

 
Times Higher Education

Times Higher Education World University Ranking to jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok QS, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Opracowuje go brytyjski magazyn "The Times Higher Education" poświęcony szkolnictwu wyższemu

W 2017 roku Politechnika znalazła się w grupie uniwersytetów sklasyfikowanych na miejscach 601-800. Spośród 12 polskich uczelni uwzględnionych w zestawieniu wyższą pozycję od PW zajął tylko Uniwersytet Warszawski (miejsca 501-600).