Księga Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Prezentuje zasady opracowania materiałów graficznych, obowiązujące dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, z uwzględnieniem ich różnorodności i autonomiczności. Jest to uproszczone kompendium wiedzy na temat systemu identyfikacji wizualnej PW. Porządkuje elementy graficzne w celu prawidłowego kreowania wizerunku PW. Dokument ten prezentuje jedynie kilka możliwości zastosowania nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej PW w praktyce i nie ogranicza rozwoju SIW PW o nowe elementy.

Dokument ten adresowany jest do wszystkich osób, zajmujących się kreowaniem wizerunku Politechniki Warszawskiej: działów promocji, administracji, grafików, drukarni, etc. Podczas tworzenia nowych komunikatów i projektów należy zapoznać się z zawartością Księgi Identyfikacji Wizualnej PW. Nie należy kierować się indywidualnym gustem – mogłoby to zaburzyć tworzenie spójnego, estetycznego obrazu Uczelni.

Koncepcja Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej została opracowana przez studio graficzne Podpunkt z Warszawy, wyłonione w przeprowadzonym w styczniu 2016 r. konkursie.

Księga Identyfikacji PW (pdf, 4,30 MB)