Prawidłowe dane do faktur

NIP: 525-000-58-34

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa