Za nami Drzwi Otwarte PW

Grafika Drzwi Otwartych PW

rys. BPI

Podobnie jak w poprzednim roku wydarzenie dla kandydatów na studia przenieśliśmy do przestrzeni wirtualnej. Dziękujemy wszystkim za współpracę przy organizacji i za obecność! 

Drzwi Otwarte PW zorganizowaliśmy 17 kwietnia 2021 roku. W godz. 10.00-12.00 odbyła się cześć ogólnouczelniana, a od 12.00 do 15.00 prezentowały się Wydziały i inne jednostki oraz organizacje PW.

Opracowaliśmy koncepcję wydarzenia. Byliśmy odpowiedzialni za kwestie organizacyjne, realizacyjne i promocyjne. Zapewnialiśmy także wsparcie techniczne.

Program Drzwi Otwartych przygotowaliśmy z myślą o maturzystach (kandydatach na studia I stopnia), ale także o kandydatach zainteresowanych studiami II stopnia i aplikowaniem do Szkół Doktorskich. 

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy Władze naszej Uczelni, naszych naukowców, studentów, doktorantów i absolwentów. Opowiedzieli oni o Politechnice Warszawskiej, studiach, ciekawych inicjatywach, prowadzonych badaniach i projektach, zdobytych na PW doświadczeniach, a także - oczywiście - o samym procesie rekrutacji. 

Drzwi Otwarte przygotowaliśmy we współpracy z Biurem ds. Przyjęć na Studia, Samorządem Studentów, Wydziałami, jednostkami i organizacjami PW. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i otwartość! 

Więcej informacji na temat Drzwi Otwartych na stronie PW

Podsumowanie Drzwi Otwartych na stronie PW