Do zdobycia Stypendium pod choinkę 2022

Grafika promująca Stypendium pod choinkę 2022

Stypendium pod choinkę wręczamy od 2016 roku

Zapraszamy aktywnych studentów i doktorantów PW do aplikowania o specjalne stypendium, pochodzące z datków zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego. Na zgłoszenia czekamy do 2 listopada pod adresem eventy@pw.edu.pl.

Stypendium pod choinkę 2022 mogą otrzymać studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 2020-2022 osiągali sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczyli w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzowali naukę, angażowali się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Do zgłoszenia należy załączyć:

  • prezentację multimedialną, przygotowaną zgodnie z wytycznymi opisanymi w regulaminie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na udostępnienie swojego wizerunku do celów marketingowych (załącznik nr 1 do regulaminu),
  • informację dotyczącą osoby zgłaszającej kandydata (dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenia nie dokonuje kandydat, załącznik nr 2 do regulaminu).

Laureaci zostaną wyłonieni spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokona kapituła z prof. Robertem Zalewskim, Prorektorem ds. Studenckich na czele. Wśród oceniających znajdą się także m.in. przedstawiciele naszego biura.

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie kwestie organizacyjne i promocyjne dotyczące Stypendium pod choinkę.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i załączniki, są dostępne pod adresem www.pw.edu.pl/stypendiumpodchoinke

Do zdobycia Stypendium pod choinkę 2022
  • Currently 0 out of 5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 0/5 (0 votes cast)

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Log in or create a user account to rate this page.