Przetarg

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Druk, produkcja i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych PW.

  • cz. 1 Materiały drukowane A,
  • cz. 2. Materiały drukowane B,
  • cz. 3. Gadżety,
  • cz. 4. Materiały piśmiennicze,
  • cz. 5. Kubki,
  • cz. 6. Pendrive,
  • cz. 7. Narzędzie wielofunkcyjne multitool,
  • cz. 8. Przypinka.

Ogłoszenie: www.zamowienia.pw.edu.pl

Poniższe pliki stanowią tylko przykład, nie stanowią docelowych plików do produkcji przedmiotu zamówienia.

Cz. 1 Materiały drukowane A

Cz. 2. Materiały drukowane B

Cz. 3. Gadżety

Cz. 4. Materiały piśmiennicze

Cz. 5. Kubki

Cz. 6. Pendrive

Cz. 7. Narzędzie wielofunkcyjne multitool

Cz. 8. Przypinka