Monitoring Mediów

Biuro monitoruje media pod kątem występowania w nich materiałów dotyczących Politechniki Warszawskiej.

Jednostki i organizacje PW mogą prosić o zestawienie materiałów z mediów dotyczących określonego wydarzenia. W tej sprawie prosimy o kontakt z Sekcją Promocji i Informacji w Internecie.