Sekcja ds. Rankingów i Gromadzenia Danych

Sekcja powstała w 2013 roku w odpowiedzi na rosnącą rolę rankingów w życiu Uczelni. Do jej najważniejszych zadań należy reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w obszarze krajowych i międzynarodowych rankingów edukacyjnych.

W ramach swoich obowiązków Sekcja zajmuje się gromadzeniem, analizą oraz weryfikacją danych wychodzących z Politechniki Warszawskiej. Pracownicy zajmują się pozyskiwaniem danych, poszukiwaniem nowych źródeł danych, wypełnianiem formularzy i portali rankingowych oraz przygotowywaniem zestawień, analiz oraz prezentacji dotyczących rankingów.