Sekcja ds. Marki i Materiałów Promocyjnych

Sekcja powstała w 2016 roku i skupia się na budowaniu i prowadzeniu przejrzystej strategii marki Politechniki Warszawskiej. Jej głównym celem jest koordynacja działań poszczególnych komórek Uczelni w celu budowania wizerunku Politechniki Warszawskiej.

W ramach swoich obowiązków Sekcja współtworzy i wdraża długofalową strategię Marki PW, zarządza nią w mediach oraz bierze udział w budowie pozytywnego odbioru Marki PW w grupach docelowych, głównie w środowisku akademickim. Pracownicy nadzorują poprawne wykorzystanie zadań identyfikacji wizualnej Uczelni. Sekcja opracowuje i dystrybuuje materiały promocyjne oraz dba o spójność komunikatów promocyjnych i PR we współpracy z Biurem Rektora w ramach zadań rzecznika uczelni.