Sekcja ds. Administracji i Imprez Cyklicznych

Sekcja powstała w 2016 roku w związku z rosnącą aktywnością Biura ds. Promocji i Informacji na polu organizacji wydarzeń. Sekcja koordynuje działania podczas przygotowania i realizacji wydarzeń oraz dba o poprawny obieg dokumentów wewnętrznych w ramach zadań jednostki.

W ramach swoich obowiązków Sekcja zajmuje się weryfikowaniem umów, zamówień i innych dokumentów, obsługą o charakterze finansowo-księgowym w ramach Funduszu Promocji Uczelni. Sekcja odpowiada również za organizację targów oraz decyduje o udziale Politechniki Warszawskiej w targach na zewnątrz uczelni. Pracownicy prowadzą nadzór nad poprawnym wykorzystaniem zasad identyfikacji wizualnej Uczelni.