PW w drodze z wizytą w dębickim liceum

Delegacja z Politechniki Warszawskiej wraz z dyrekcją i pracownikami liceum

Delegacja z Politechniki Warszawskiej wraz z dyrekcją i pracownikami liceum

Pracownicy Biura ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej wraz z przedstawicielami innych jednostek oraz studentami odwiedzili 7 grudnia 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące im. króla Władysława Jagiełły. Celem spotkania było zaprezentowanie oferty edukacyjnej naszej Uczelni, a także zainteresowanie uczniów studiami w Politechnice Warszawskiej.

Podczas całodniowego wydarzenia zaplanowano prezentację ogólnouczelnianą, ale także ciekawe wykłady techniczne, kreatywne warsztaty z Kołami Naukowymi oraz spotkanie z doradcą zawodowym - pracownikiem Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Niezwykłym zainteresowaniem cieszyły się specjalnie przygotowane wykłady. Pan mgr Michał Zwierzyniecki z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych opowiedział o „Zadziwiającej Matematyce” - zagadnieniach z otaczającego nas świata oraz z pogranicza matematyki, których rozwiązania mogą zdumieć niejedną osobę. Z kolei Pan mgr Dariusz Aksamit z Wydziału Fizyki podczas wykładu „Czy fizyk może leczyć?” pokazał licealistom, że wiedza szkolna jest często abstrakcyjna, ale specjalistyczna fizyka medyczna każdego dnia ratuje ludzkie życia. Terminy radioterapii onkologicznej, rezonansu, etc. są powszechnie znane. Zaskoczeniem dla uczniów było pokazanie, jak wiele zależy od inżynierów.

Nie zabrakło także atrakcji, szczególnie dla klas o profilu biologiczno-chemicznym. Koło Naukowe Flogiston z Wydziału Chemicznego przygotowało specjalny pokaz. Podczas show studenci zaprezentowali różnorodne fascynujące reakcje chemiczne oraz omówili w kreatywny sposób zastosowania niektórych pierwiastków i ich związków.

Po części wykładowej uczniowe, zgodnie ze swoim profilem edukacji wzięli aktywny udział w warsztatach z Kołami Naukowymi. Zwolennicy matematyki i fizyki pracowali z Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej, natomiast przyszli biolodzy i chemicy mieli zajęcia w „przenośnym laboratorium chemicznym” Koła Naukowego Flogiston.

Ponadto, wszyscy tegoroczni maturzyści wzięli udział w spotkaniu z doradcą zawodowym - Anetą Tyczyńską z Biura Karier PW. Celem warsztatu było odnaleźć w sobie smykałkę inżynierską. Mamy nadzieję, że wielu uczniów przekonało się do studiów na kierunkach technicznych.

Bardzo dziękujemy dyrekcji, pracownikom, rodzicom, a w szczególności uczniom I LO w Dębicy za ciepłe przyjęcie i owocnie spędzony wspólnie czas. Zapraszamy na studia w Politechnice Warszawskiej.

Galeria zdjęć z wizyty w I LO im. króla Władysława Jagiełły w Dębicy>>>