"Odkryj tajemnice PW" - podsumowanie roku 2016

Pokaz Chemicznego Koła Naukowego "Flogiston", fot. BPI

Nasze Biuro od roku 2015 realizuje projekt "Odkryj tajemnice PW". W roku 2016 zorganizowaliśmy ok. 30 wycieczek szkolnych, z czego ok. 60% stanowiły szkoły średnie (maturzyści), a pozostałą część gimnazja, szkoły podstawowe oraz przedszkola.

Głównym założeniem projektu jest rozpowszechnianie informacji o Uczelni zróżnicowanym wiekowo grupom odbiorców, zapoznanie z jej historią, poszerzenie wiedzy oraz zainteresowanie techniką. Jednym z ważnych celów jest również przybliżenie maturzystom oferty studiów, zasad przyjęć na studia a tym samym zaciekawienie naukową i pozanaukową działalnością Uczelni.

Projekt obejmuje 5 modułów przeznaczonych dla różnych grup odbiorców:

Zainteresowane wycieczkami placówki/osoby proszone są o pobranie formularza, wypełnienie go i odesłanie do koordynatora projektu, w celu omówienia szczegółów (kontakt: Magdalena Żaboklicka-Krajewska).