Kampania "Zabierz PW na wakacje" nagrodzona PROMykiem

Od lewej: Monika Bukowska, Urszula Deblessem (kierownik biura) oraz Agnieszka Kapela z Biura ds. Promocji i Informacji z nagrodą PROMyk

W poprzednie wakacje zachęcaliśmy Was do wspólnej zabawy na Snapchacie Politechniki Warszawskiej. Nasza kampania "Zabierz PW na wakacje" została nagrodzona przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

Była to już VII edycja konkursu PROMyki – na najlepsze projekty promujące uczelnie wyższe i ich aktywności w okresie ostatniego roku akademickiego. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” wzięło pod lupę kampanie marketingowe z uczelni z całego kraju.

Zgłoszenia przyjmowane były w dwóch kategoriach:

  1. Promocja głównych kierunków aktywności uczelni
  2. Zastosowanie nowych mediów (nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka)

Politechnika Warszawska za akcję na Snapchacie "Zabierz PW na wakacje" zdobyła główną nagrodę w kategorii nowych mediów. Wyróżnienie otrzymał Uniwersytet Wrocławski. Uniwersytet Wrocławski triumfował z kolei w drugiej z kategorii i otrzymał główną nagrodę za promocję głównych kierunków aktywności uczelni, tu wyróżniony został Uniwersytet Łódzki. 

Projekty były oceniane według kryteriów:
1) innowacyjność i kreatywność projektu,
2) racjonalność i efektywność z punktu widzenia kosztów i korzyści,
3) stopień osiągnięcia zakładanych celów i siła oddziaływania (mierniki sukcesu),
4) oryginalność i jakość doborze narzędzi i metod realizacji projektu,
5) zgodność z powszechnie uznawanymi zasadami public relations ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów etycznych.

Nagrody zostały rozdane podczas konferencji Stowarzyszenia PRom Trudne i nudne? Czyli jak skutecznie promować tematy naukowe, odkrycia, wynalazki, osiągnięcia, kulturę wysoką?, która odbyła się w Słupsku w dniach 4-7 czerwca 2017 roku.

Akcja "Zabierz PW na wakacje" była dedykowana naszym studentom oraz kandydatom na studia aktywnym na Snapchacie. W każdy czwartek (przez 8 tygodni) na naszym profilu na Snapchacie pojawiał się temat, który w ciągu 24 godzin należało przedstawić w ciekawy sposób na zdjęciu lub filmiku. Następnie wykonane zdjęcie/filmik należało przesłać na nasz profil. Po wakacjach nagrodziliśmy najbardziej kreatywne interpretacje naszych zadań. Więcej o akcji>>>

To kolejna nagroda za kampanię "Zabierz PW na wakacje". Nasza akcja została już wcześniej nagrodzona przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Otrzymaliśmy za nią nagrodę Genius Universitatis 2017.

Dziękujemy za udział w naszej wakacyjnej zabawie. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tej nagrody.